12.22.2553

บุญเมืองยศงานศพปลอดเหล้า

ประกาศเจตนารมณ์ จังหวัดยโสธร “บุญเมืองยศงานศพปลอดเหล้า” ยโสธรงดเหล้า ถวายพ่อหลวง


  วานนี้(๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓) นายประวัติ ถีถะแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการจัดการความรู้ และประกาศเจตนารมณ์ จังหวัดยโสธร “บุญเมืองยศงานศพปลอดเหล้า” เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร โดยมีวัตถุประสงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทศมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สร้างกระแสและกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักต่อการดูแลสุขภาพ ลด ละ เลิก อบายมุข รักษาประเพณีอันดีงามอย่างไทยให้คงอยู่ ซึงภายในงาน มีกิจกรรมร่วมใจ เทเหล้า สร้างบุญ สร้างสุขภาพ สร้างรอยยิ้ม การลงนามบันทึกข้อตกลง งานศพปลอดเหล้า ของทุกอำเภอในจังหวัดยโสธร และลงนามพันธะสัญญารวมพลังจังหวัดยโสธร การจัดบูทนิทรรศการ ของแต่ละอำเภอ ซึ่งเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนพื้นต้นแบบ คำเขื่อนแก้วโมเดล ผลักดันเข้าสู่วาระจังหวัดยโสธร
 
  จากาการที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดยโสธร โดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน การป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และสร้างกระแสงานบุญให้ได้อย่างแท้จริง จังหวัดยโสธรจึงมีการดำเนินงานบุญปลอดเหล้า โดยเริ่มดำเนินงานครั้งแรกที่อำเภอคำเขื่อนแก้วเมื่อปี ๒๕๕๒ เป็นแบบอย่างในการนำเนินงาน และเนื่องในปีมหามงคลครบรอบ ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดยโสธร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรอยากเชิญชวนประชาชนจังหวัดยโสธรร่วมกันทำความดีถวายพ่อหลวง จึงดำเนินการ ประกาศ “วาระจังหวัดยโสธร งานศพปลอดเหล้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔ เพื่อสร้างความตระหนักในการจัดงานบุญให้ได้บุญโดยเฉพาะงานศพที่ควรให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิตสร้างความตระหนักในการจัดงานศพปลอดเหล้าและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ประการสำคัญลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจัดงานเพื่อแก้ไขคำว่า “คนตายขายคนเป็น” โดยมีเป้าหมายอำเภอละ ๑ ตำบลเป็นอย่างน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้วและอำเภอเลิงนกทา ดำเนินงานครอบคลุมทุกตำบล ร่วมดำเนินการงานศพปลอดเหล้า และจะขยายให้ครอบคลุมทุกตำบลในจังหวัดยโสธรในครบในวันพ่อแห่งชาติวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต่อไปเพื่อให้สมกับคำว่า “บุญเมืองยศงานศพปลอดเหล้า ยโสธรงดเหล้า ถวายพ่อหลวง”

ประมวลภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Thai Living No Alcohol

ThaiHealth.or.th blogs